Samburupojke-05.10.08b-GoranS

SLEF:s verksamhet bygger på frivilliga gåvor. Alla gåvor, små eller stora, behövs.
Kom också ihåg SLEF och dess verksamhet i förbön!

En gåva via SLEF
– stöder kristet arbete i Finland, Estland, Kenya, Främre Asien och Etiopien
– uppmuntrar och hjälper människor i fattiga förhållanden
– ger barn och unga i Finland en meningsfull fritid
– ger studieplatser och utbildning åt unga i Kenya

Nummer för insamlingstillstånden i Finland:

Finland utom Åland:  POL-2015-10656, 1.1.2016–31.12.2017
(För åren 2018–2022 nämns följande för Finland, utom Åland: SLEF:s insamlingstillstånd för SLEF:s verksamhet under tiden 2018–2022: RA72017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018-31.12.2022 i Finland. Insamlingens praktiska arrangör nämns dessutom ( t.ex. SLE:s avdelning i [ort].)
Landskapet Åland:    ÅLR 2016/5911, 1.1–31.12.2017

Välj mellan olika typer av gåvor:

   • Hedra någons minne ›
   • Inbetalningar ›
   • Månadsgåvan ›
   • Någon eller något att fira ›
   • Officiella kollekter ›
   • Samla frimärken ›
   • Sparbössor ›
   • Stödringar ›
   • Testamente ›
   • Årliga insamlingar ›