Samburupojke-05.10.08b-GoranS

SLEF:s verksamhet bygger på frivilliga gåvor. Alla gåvor, små eller stora, behövs.
Kom också ihåg SLEF och dess verksamhet i förbön!

En gåva via SLEF
– stöder kristet arbete i Finland, Estland, Kenya, Främre Asien och Etiopien
– uppmuntrar och hjälper människor i fattiga förhållanden
– ger barn och unga i Finland en meningsfull fritid
– ger studieplatser och utbildning åt unga i Kenya

Nummer för insamlingstillstånden i Finland:

Finland utom Åland: SLEF:s insamlingstillstånd för SLEF:s verksamhet 2018–2022: RA72017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022 i Finland i enlighet med SLEF:s verksamhetsbudget för motsvarande period. Insamlingens praktiska arrangör nämns (t.ex. SLE:s avdelning i [ort].
Landskapet Åland: ÅLR 2017/4878 för 1.1–31.12.2018.

Välj mellan olika typer av gåvor:

   • Hedra någons minne ›
   • Inbetalningar ›
   • Månadsgåvan ›
   • Någon eller något att fira ›
   • Officiella kollekter ›
   • Samla frimärken ›
   • Sparbössor ›
   • Stödringar ›
   • Testamente ›
   • Årliga insamlingar ›