Kollekthav-1År 2020 uppbärs följande stiftskollekter i Borgå stift till förmån för SLEF:s arbete i utlandet eller hemlandet:

5 april 2020 Palmsöndagen
För utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien.

1 november 2020 Reformationsdagen
För bibelöversättningsarbete i Kenya.

• På en valbar helgdag, enligt församlingens eget val, insamlas därtill en officiell kollekt för SLEF:s arbete bland barn och unga i Finland.

• Andra helgen i oktober ägnas traditionellt åt församlingens missionsarbete, till det ändamål och genom de missionsorganisationer inom kyrkan som församlingen själv beslutar.

* * * * * * * * * * * * * * *

INFORMATION OM STIFTSKOLLEKTEN TILL SLEF:S MISSION, REFORMATIONSDAGEN 1.11.2020:

Reformationsdagens officiella kollekt tillfaller enligt kyrkostyrelsens beslut Svenska Lutherska Evangeliföreningens missionsarbete. I Borgå stift tillfaller kollekterna i församlingarnas högmässor den 1 november 2020 SLEF:s bibelöversättningsarbete i Kenya. I praktiken går medlen till det pågående översättningsprojektet av Gamla testamentet till samburuspråket där Magnus Dahlbacka fungerar som huvudkonsult. I arbetet deltar också lokala bibelöversättare.

Gåvor kan ges via församlingens egna kanaler, men också via MobilePay 74707, eller SLEF:s konto nr FI45 4055 1120 0020 96.

  1. Arrangör och innehavare av penninginsamlingstillståndet är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf. (FO 0215320-7) 

  2. Ändamål: Stiftskollekten går till SLEF:s bibelöversättningsarbete i Kenya genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF). 

  3. Penninginsamlingstillståndets nummer: Finland utom Åland RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022, samt landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för 1.1–31.12.2020.

För de inbetalningar av palmsöndagens stiftskollekt som församlingen gör till SLEF används det referensnummer som SLEF tidigare meddelat församlingen för denna officiella kollekt. Församlingen kan även använda de MobilePay-nummer som distribuerats till församlingarna från SLEF.

Eventuella frågor utreds genom att kontakta ekonomichef Solveig Nylund, tfn 09-6811 5621.