Kollekthav-1År 2019 uppbärs följande stiftskollekter i Borgå stift till förmån för SLEF:s arbete i utlandet eller hemlandet:

14 april 2019 Palmsöndagen
För lägerverksamhet för ungdomar inom den lutherska kyrkan i Kenya.

10 november 2019 Reformationsdagen
För Elriminstitutets verksamhet i Istanbul.

• På en valbar helgdag, enligt församlingens eget val, insamlas därtill en officiell kollekt för SLEF:s arbete bland barn och unga i Finland.

• Andra helgen i oktober ägnas traditionellt åt församlingens missionsarbete, till det ändamål och genom de missionsorganisationer inom kyrkan som församlingen själv besluter.