Kollekthav-1År 2020 uppbärs följande stiftskollekter i Borgå stift till förmån för SLEF:s arbete i utlandet eller hemlandet:

5 april 2020 Palmsöndagen
För utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien.

1 november 2020 Reformationsdagen
För bibelöversättningsarbete i Kenya.

• På en valbar helgdag, enligt församlingens eget val, insamlas därtill en officiell kollekt för SLEF:s arbete bland barn och unga i Finland.

• Andra helgen i oktober ägnas traditionellt åt församlingens missionsarbete, till det ändamål och genom de missionsorganisationer inom kyrkan som församlingen själv beslutar.

* * * * * * * * * * * * * * *

INFORMATION OM STIFTSKOLLEKTEN TILL SLEF:S MISSION, PALMSÖNDAGEN 5.4.2020:

Palmsöndagens officiella kollekt tillfaller enligt kyrkostyrelsens beslut Svenska Lutherska Evangeliföreningens missionsarbete.

Eftersom församlingsverksamheten ligger nere till följd av coronaepidemin då denna stiftskollekt uppbärs, uppmanas församlingarna att i sin information ange också alternativa betalningsmöjligheter:

Det bästa är att församlingen i sin annonsering meddelar sådan information som gör att församlingsmedlemmarna också på egen hand kan ge en gåva till söndagens ändamål.

Information om tillvägagångssättet har getts av kyrkostyrelsen och polisstyrelsen. Observera att denna info (punkterna 1–3 här nedan) även måste synas på församlingen webbplats, ifall möjligheten att donera meddelas där!

Från SLEF:s sida vill vi tillhandahålla följande information för församlingens annonsering:

Stiftskollekten söndag 5.4 går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF).

Gåvor kan ges via församlingens egna kanaler, men också via MobilePay 70448, eller SLEF:s konto nr FI45 4055 1120 0020 96.

  1. Arrangör och innehavare av penninginsamlingstillståndet är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf. (FO 0215320-7) 

  2. Ändamål: Stiftskollekten går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF). 

  3. Penninginsamlingstillståndets nummer: Finland utom Åland RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022, samt landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för 1.1–31.12.2020.

För de inbetalningar av palmsöndagens stiftskollekt som församlingen gör till SLEF används det referensnummer som SLEF tidigare meddelat församlingen för denna officiella kollekt.

Eventuella frågor utreds genom att kontakta ekonomichef Solveig Nylund, tfn 09-6811 5621.