Kollekthav-1År 2017 uppbärs följande stiftskollekter i Borgå stift till förmån för SLEF:s arbete i utlandet eller hemlandet:

• Palmsöndagen 9.4.2017 till förmån för SLEF:s missionsarbete.

• Reformationsdagen 5.11.2017 till förmån för SLEF:s missionsarbete.

• På en valbar helgdag, enligt församlingens eget val, insamlas därtill en officiell kollekt för SLEF:s arbete bland barn och unga i Finland.

• Andra helgen i oktober, 7–8.10.2017, ägnas traditionellt åt församlingens missionsarbete, till det ändamål och genom de missionsorganisationer inom kyrkan som församlingen själv besluter.