Missionsvandring-12.10.07-Salamajarvi-GoranSSLEF anordnar med jämna mellanrum olika slags gruppresor: vandringsresor, skidresor, missionsvandringar m.m.

Därtill anordnar SLEF resor till arbetsfälten i utlandet:

• Gruppresor till fälten ›
Safari 18 ›