Pedersore-altartavla-FDjupsobacka

Välkommen till SLEF:s årsfest 25–28.6 2020 i Pedersöre, där vi samlas till kristen gemenskap inför Guds heliga ord, i tal och sång, i bön och lovprisning! Som bibelstudiehållare fungerar chefredaktör Leif Nummela.

Samlingarna under årsfesten är öppna för alla. Du är varmt välkommen att delta hela tiden eller bara sticka dig in på någon av samlingarna.

Lycklig är den människa som sätter sitt hopp till Herren sin Gud, som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, till honom som är trofast för evigt! (Ps 146)