Från Vörå till Korsnäs.

 

Sommarmöten i juli-augusti 2020 i SLEF Vasa distrikt:

SLEF Vasa distrikt sommaren 2020