Välkommen till SLEF:s lokalavdelning i Vasa, SLEF Vasa, och verksamheten i Vasa!
Folder för verksamheten under vårterminen 2021 (PDF-format).

 

Kallelse till valmöte för SLEF:s Vasaavdelning

SLEF Vasa håller valmöte den 15 april 2021 kl 19.30 för val av ordförande, videordförande och sekreterare för avdelningens styrgrupp. Medlemmar kan delta i mötet via mötesverktyget Zoom.  

Klicka på denna direktlänk för att ansluta till mötet!

Du kan också ansluta till mötet med mötes-ID (Meeting ID: 960 5100 6403) och lösenord (Passcode: 888876) via Zoom:s webbsida

Klicka på föredragningslistan nedan för att öppna den i utskrivningsvänligt format (pdf)!
20210415 Föredragningslista SLEF Vasa Valmöte

Välkommen!

Daniel Djupsjöbacka
Representant för styrgruppen, SLEF:s lokalavdelning i Vasa
(040 824 8988)

 

Varmt välkommen till SLEF Vasa och Evangeliska Centret!

“För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:20)

En klar följd av restriktionerna under pandemin är att de sociala kontakterna minskat. Vi umgås mindre med varandra. Som inledningsord till en ny termin stannar vi därför inför Jesu löfte: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

Det personliga andaktslivet är viktigt. Jesu löfte påminner oss ändå om att trons väg inte gås ensam. Den kristna gemenskapen består inte i summan av individerna, utan i en levande, dynamisk sammanhållning som utgår från Jesus Kristus. För att gå trons väg behöver vi varandra. Vi behöver den uppmuntran, utmaning och förmaning som finns i den gemenskap där Jesus är med.

Restriktionerna kring antalet deltagare som kan samlas förändrades ofta under fjolåret. Vi kan förvänta oss liknande förändringar under vårterminen. Ändrade föreskrifter och nya verksamhetsförutsättningar kan trötta ut oss. Jesu löfte påminner oss om att han inte är med oss bara under de stora samlingarna. Han är mitt ibland oss, även när bara två eller tre samlas. Det är inte de stora skarorna som är det viktiga. Det viktiga är att vi samlas i hans namn.

I Jesu namn får vi alltså samlas för en ny termin. Vi vet ännu inte i vilken omfattning programmet kan genomföras på plats i Evangeliska Centret. De samlingar som inte kan genomföras utan mötesrestriktioner hoppas vi kunna streama. Oberoende av förutsättningarna, så är du välkommen att ta del av gemenskapen med Jesus genom SLEF Vasas verksamhet under våren!

Välkommen!

Daniel Djupsjöbacka
Representant för styrgruppen, SLEF:s lokalavdelning i Vasa
(040 824 8988)

 

Vision & mission

Vad är SLEF Vasa?

SLEF Vasa är en kristen gemenskap där
• evangeliet förkunnas,
• vi växer i vår relation till Fadern, Sonen och den Helige Ande,
• vi fördjupas i omsorg om varandra genom de gåvor som Gud har gett och
• vi välkomnar in fler.

Ta vara på de digitala möjligheterna!

Livestream: Så länge antalet deltagare i samlingarna är begränsat direktsänds alla Centrumkvällar, högmässor och GloriaDei-mässor med ljud via SLEF:s hemsida på adressen www.slef.fi/resurser/streaming. Klicka på den blå texten ”SLEF live stream (klicka här)”

Facebook: SLEF Vasa har en Facebooksida som är öppen för alla oavsett om man har konto på Facebook eller inte: www.facebook.com/slefvasa/. Gå gärna in på sidan med jämna mellanrum eftersom den är det enklaste sättet att snabbt få ut aktuell information.