Verksamhet i SLEF:s lokalavdelning i Vasa. Folder för verksamheten under höstterminen 2020 (PDF-format).

 

Viktig information om verksamheten i SLEF Vasa 5.10-31.10.2020:

 

Bästa vänner!

Regionförvaltningsverket har den 9.10 beslutat att i hela Vasa sjukvårdsdistrikt under perioden 12-31.10.2020 förbjuda allmänna sammankomster med över 10 deltagare.

Detta innebär tyvärr att SLEF Vasa övergår till streamade Centrumkvällar och att samlingarna inte är öppna för allmänheten. Detta sker med start redan från Centrumkvällen på söndag 11.10 kl 17.

Länk till stream finns nedan.

Med vänlig hälsning,

Daniel Djupsjöbacka
SLEF Vasa, ordförande

http://85.134.34.93:8000/players/slef/index.html

-
--

Bästa vänner!

Social- och hälsovårdsnämnden i Vasa stad har den 5.10.2020 beslutat om skärpta åtgärder med anledning av den förvärrade coronavirussituationen. 

Fram till den 25.10.2020 förbjuds alla över 50 personers uppsamlingar och offentliga tillställningar i Vasa stads område. En stark rekommendation ges för att samlingar på över 20 personer inte ordnas inomhus eller utomhus.

Vad betyder detta för SLEF Vasas verksamhet fram till söndagen den 25.10?

  1. Centrumkvällar anordnas fortsättningsvis och är öppna för allmänheten. Liksom tidigare streamas tillfällena – använd er gärna av denna möjlighet att följa med samlingarna!
  2. Under Centrumkvällarna ordnas barnprogram endast i en grupp.
  3. Ingen servering ordnas på Centrumkvällarna.
  4. Ungdomsgruppens verksamhet genomförs antingen elektroniskt eller inställs. Mer information ges i facebook-gruppen Lutski i snar framtid. Som tidigare informerats skjuts den för lördagen den 10.10 planerade parfrukosten fram till ett senare tillfälle.
  5. Angående övrig verksamhet kan denna genomföras ifall den kan ordnas med beaktande av social- och hälsovårdsnämndens beslut. Angående genomförande av gruppverksamheten hänvisas till de ansvariga för varje grupp.

Fortsättningsvis gäller givetvis de allmänna rekommendationerna om ansiktsmask, tillräckliga avstånd mellan deltagarna, god handhygien samt uppmaningen om att stanna hemma om man har några förkylningssymptom. 

 En god fortsättning på hösten i Herrens vård!

Styrelsen i SLEF Vasa, genom 

Daniel Djupsjöbacka

ordförande