Verksamhet i SLEF:s lokalavdelning i Vasa. Folder för verksamheten under vårterminen 2021 (PDF-format).

 

Viktig information om verksamheten i SLEF Vasa 2-21.12.2020:

 

BÄSTA VÄNNER I SLEF VASA!
Den 1.12.2020 gav Regionförvaltningsverket ut ett nytt beslut om begränsande av deltagarantalet på allmänna tillställningar. I Vasa begränsas antalet deltagare till 20 personer. Begränsningarna gäller den 2-21.12.2020. Eftersom SLEF Vasas termin avslutas med julfest den 20.12 är begränsningarna i kraft under återstoden av terminen.
Hur arrangeras SLEF Vasas verksamhet under december?
  1. Avdelningens julfest söndagen den 20.12 kl 17 streamas från EC med ljud och bild via mötesverktyget Zoom. Serveringen får vi ordna på distans. I Zoom kan deltagarna indelas i mindre grupper, så vi tror vi får till virtuella ’bordsgemenskaper’. Max 20 personer kan delta i julfesten på plats i EC. Dessa platser reserveras för de som saknar teknisk utrustning för deltagande via Zoom och för medverkande. Mer information kommer senare.
  2. Roparnäsmässan den 6.12 inhiberas. Deltagarna hänvisas till streaming från Heliga Hjärtats kapell samma dag kl 15. Se http://www.slef.fi/.
  3. Pensionärgruppens julfest och terminsavslutning hålls som planerat den 9.12 på EC. Deltagarantalet är dock begränsat till 20 personer.
  4. Gudstjänsten från EC den 13.12 kl 17.00 streamas. Högst 20 personer kan delta på plats.
  5. Övrig verksamhet kan ordnas så länge säkerhetsrekommendationerna och deltagarbegränsningarna följs. Angående genomförande av gruppverksamheten hänvisas till de ansvariga för varje grupp. Information om SLEF Ungdoms julfest kommer senare.
Vi får be om en fridfull adventstid och att de nya rekommendationerna skall ha önskad verkan, så att smittspridningen begränsas under julen.
Välkommen till samlingarna, både virtuellt och på plats i EC!
Styrelsen, SLEF Vasa, genom ordförande
Daniel Djupsjöbacka