Välkommen till SLEF:s lokalavdelning i Vasa, SLEF Vasa, och verksamheten i Vasa!
Folder för verksamheten under höstterminen 2021 (PDF-format).

Bästa vänner, varmt välkomna till Evangeliska Centret i höst!

Under det gångna året har vi fått vänja oss vid osäkerheten kring verksamheten. Vi ser inte längre möjligheten att samlas som någon självklarhet. Också israeliterna fick uppleva en del av denna osäkerhet i Egypten då Farao tyckte att de inte kunde fira Herrens högtid eftersom det skulle dra dem bort från deras dagliga hårda slavarbete. Herren hade ändå inte glömt Israel och han hade en plan för sitt folk där det också ingick en förberedelsetid på 40 år innan folket skulle få det utlovade landet. ”Jag är med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: När du har fört folket ut ur Egypten, skall ni hålla gudstjänst på detta berg.” (2 Mos 3:10)

Också Jesus behövde en 40 dagars förberedelsetid innan han påbörjade sitt verk och Sauls män fick i 40 dagar höra Goliat håna hela Israels här innan Gud sände David för att göra filisteernas armé om intet. Liksom Jesus kände också David den kraft som ligger i de löften som Gud gett oss, vilket David bäst utrycker i sitt tilltal till Goliat: ”Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat.” (1 Sam 17:45)

Liksom Jesus vistades i öknen fick också David vakta sin fars får i öknen innan hans tid var inne. Vi får hoppas att också vår tid av isolering kunde vara en tid där vi på nytt söker oss närmare vår Herre, så att vi efter vår ökenvandring tillsammans med David kan säga att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar utan att hela striden är i Herrens hand (1 Sam 17:47).

Välkommen!

Henrik Järveläinen
Ordförande i styrgruppen, SLEF:s lokalavdelning i Vasa
(tfn 050 566 7223)

Vision & mission

Vad är SLEF Vasa?

SLEF Vasa är en kristen gemenskap där
• evangeliet förkunnas,
• vi växer i vår relation till Fadern, Sonen och den Helige Ande,
• vi fördjupas i omsorg om varandra genom de gåvor som Gud har gett och
• vi välkomnar in fler.

Ta vara på de digitala möjligheterna!

Vi följer myndigheternas rekommendationer och restriktioner med anledning av coronapandemin och programmet kan därför ändras med kort varsel.

Livestream: Så länge antalet deltagare i samlingarna är begränsat direktsänds alla Centrumkvällar, högmässor och GloriaDei-mässor med ljud via SLEF:s hemsida på adressen www.slef.fi/resurser/streaming. Klicka på den blå texten ”SLEF live stream (klicka här)”

Facebook: SLEF Vasa har en Facebooksida som är öppen för alla oavsett om man har konto på Facebook eller inte: www.facebook.com/slefvasa/. Gå gärna in på sidan med jämna mellanrum eftersom den är det enklaste sättet att snabbt få ut aktuell information.