Sommarmöten i juli-augusti 2020 i SLEF Vasa distrikt

SLEF Vasa distrikt sommaren 2020

---

 

Verksamhet i SLEF:s lokalavdelning i Vasa. Folder för verksamheten under vårterminen 2020 (PDF-format).

 

Vänner i SLEF Vasa!

Här kommer viktig uppdaterad information om verksamheten i SLEF Vasa 14.4-31.5.2020. 

Regeringen har som bekant förlängt begränsningsåtgärderna som tidigare införts, fram till den 13 maj 2020. Regeringen har därtill gett en förordning om stängning av caféer, restauranger och serveringställen fram till den 31 maj. 

Med anledning av detta kommer SLEF Vasas verksamhet under återstoden av vårterminen, fram till den 31 maj 2020, att påverkas.

Vårterminens återstående Centrumkvällar streamas på söndagar kl 17. Samlingarna är alltså inte öppna för allmänheten.  Om allmänna samlingar mot förmodan skulle tillåtas efter den 13 maj, kommer ändå Centrumkvällarna att streamas.

En familjeanpassad andakt kommer att inleda de streamade Centrumkvällarna. Vi hoppas att detta skall stöda familjernas andaktsliv. Välkomna att delta hela familjen i Centrumkvällarna!

GloriaDei-mässan den 19 april och högmässan den 26 april ersätts av streamade gudstjänster. 

Avdelningens övriga verksamhet under vårterminen ställs in. Undantaget är om ansvariga för en verksamhet önskar streama denna. I sådana fall bör ansvariga själva sköta streaming samt informationsgivning, t.ex. via avdelningens facebook-kanaler och SLEF:s hemsida.

Vi vill ännu påminna om att praktiskt stöd, t.ex. med matinköp och andra ärenden, arrangeras i mån av möjlighet för personer över 70 år. Gun Erikson (0500 916 490) koordinerar detta. Kontakta Gun om du kan hjälpa till eller är i behov av stöd.

Den här informationen finns på SLEF Vasas facebook-sida och på SLEF:s hemsida. Sprid gärna informationen till personer som inte är aktiva på Facebook eller internet.

Vi får fortsätta att be om Herrens beskydd över vår region, vårt land och vår värld samt välsignelse och vishet över de beslut som fattas av ledare inom samhälle, näringsliv och kyrka.

Med vänliga hälsningar,

Daniel

---

Länkar:

Alla streamingar nås via SLEF:s hemsida eller direkt, http://85.134.34.93:8000/players/slef/index.html

 

 

 

Vänner i SLEF Vasa!
Här kommer viktig information om verksamheten i SLEF Vasa 17.3-13.4.2020.
Måndagen den 16 mars konstaterade regeringen att undantagsförhållanden råder. Regeringen har samma dag fastställt riktlinjer för att bekämpa coronaviruset.
Bland annat begränsas offentliga sammankomster till tio personer och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser. Statliga och kommunala mötesplatser såsom museer, teatrar och bibliotek stängs. Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund agerar på samma sätt.
Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds. Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän).
SLEF Vasas styrelse hade styrelsemöte igår, tisdagen den 17 mars. Gällande avdelningens verksamhet fram till den 13 april beslöts att:
  • Centrumkvällarna den 29 mars kl 17 och den 5 april kl 17 streamas enbart. Gällande GloriaDei-mässan den 22 mars kl 17, så har arrangörerna meddelat att den ersätts av en kvällsgudstjänst som endast streamas. Samlingarna är alltså inte öppna för allmänheten.
  • Avdelningens övriga verksamhet ställs in. Undantaget är om ansvariga för en verksamhet önskar streama denna. I sådana fall bör ansvariga själva sköta streaming samt informationsgivning, t.ex. via avdelningens facebook-kanaler och SLEF:s hemsida.
  • SLEF Vasa arrangerar under stilla veckan streamade aktläsningar samt en uppståndelseandakt på påskdagen. Information om tidpunkter publiceras i SLEF Vasas Facebookgrupp och på SLEF:s hemsida. Arrangörerna för Påskmusik i Trefaldighetskyrkan har meddelat att konserten ställs in.
  • För personer över 70 som är i behov av praktiskt stöd, t.ex. med matinköp och andra ärenden, arrangeras detta i mån av möjlighet. Gun Erikson (0500 916 490) koordinerar detta. Kontakta Gun om du kan hjälpa till eller är i behov av stöd.
Den här informationen finns på SLEF Vasas facebook-sida och på SLEF:s hemsida. Sprid gärna informationen till personer som inte är aktiva på Facebook eller internet.
Vi får fortsätta att be om Herrens beskydd över vår region, vårt land och vår värld samt välsignelse och vishet över de beslut som fattas av ledare inom samhälle, näringsliv och kyrka.
Med vänliga hälsningar,
Daniel
---
Länkar:
Alla streamingar nås via SLEF:s hemsida eller direkt, http://85.134.34.93:8000/players/slef/index.html