Hfors-Pyhan-Sydamen-Kappeli-14.10.12-GoranS-6

Varannan söndag arrangerar SLEF högmässor i Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Berghäll, Helsingfors.

Söndag 25.8.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Leif Erikson, sång av Henrica Lillsjö

Söndag 8.9.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Antti Kuokkanen

Söndag 22.9.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Allan Franzén

Söndag 6.10.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Albert Häggblom

Söndag 20.10.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Tomas Klemets

Söndag 3.11.2019 kl. 15.00, liturg: Ingvar Dahlbacka, predikant: Jakob Dahlbacka

Söndag 17.11.2019 kl. 15.00, liturg: Bengt Lassus, predikant: Evans Orori

Söndag 1.12.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Tomas Klemets, sång av Pia-Lena Kastus-Lindholm

Söndag 15.12.2019 kl. 15.00 – Ordets gudstjänst med julsånger, Tuomas Anttila, Matts Nysand, Lotta Wollsten – efteråt servering av julgröt

Som kantor under mässorna fungerar vanligtvis Kai Ahola, men 6.10.2019 fungerar Ingmar Hokkanen som kantor. Under predikan hålls söndagsskola för barnen. Efter mässan serveras kyrkkaffe.

Välkommen med!