Hfors-Pyhan-Sydamen-Kappeli-14.10.12-GoranS-6

Varannan söndag arrangerar SLEF högmässor i Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Berghäll, Helsingfors.

Söndag 12.1.2020 kl. 15.00, liturg och predikant: Albert Häggblom

Söndag 26.1.2020 kl. 15.00, liturg och predikant: Tomas Klemets

Söndag 9.2.2020 kl. 15.00, liturg och predikant: Stig-Olof Fernström

Söndag 23.2.2020 kl. 15.00, liturg och predikant: Jan-Erik Sandström

Söndag 8.3.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Tomas Klemets

(Söndag 22.3.2020: Kyrkhelg Syd)

Söndag 5.4.2020 kl. 15.00, liturg och predikant: Jouni Sinisalo

Söndag 19.4.2020 kl. 15.00, liturg och predikant: Allan Franzén

Söndag 3.5.2020 kl. 15.00, liturg och predikant: Tomas Klemets, sång av Britt-Mari & Gun-Helen Andtfolk

Söndag 17.5.2020 kl. 15.00, liturg och predikant: Antti Kuokkanen

Söndag 31.5.2020 kl. 15.00, liturg och predikant: Leif Erikson


Som kantor under mässorna fungerar Kai Ahola. Under predikan hålls söndagsskola för barnen. Efter mässan serveras kyrkkaffe.

Välkommen med!