Hfors-Pyhan-Sydamen-Kappeli-14.10.12-GoranS-6

Varannan söndag arrangerar SLEF högmässor i Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Berghäll, Helsingfors.

Söndag 13.1.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Albert Häggblom.

Söndag 27.1.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Tomas Klemets.

Söndag 10.2.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Stig-Olof Fernström.

Söndag 3.3.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Tomas Klemets, sång av Pia-Lena Kastus-Lindholm.

Söndag 17.3.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Bengt Lassus.

Söndag 31.3.2019 – ingen mässa i HHK, men i stället: Kyrkhelg syd.

Söndag 14.4.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Leif Erikson.

Söndag 28.4.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Tomas Klemets.

Söndag 12.5.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Ingvar Dahlbacka

Söndag 26.5.2019 kl. 15.00, liturg och predikant: Antti Kuokkanen, sång av Britt-Mari och Gun-Helen Andtfolk.

Som kantor under mässorna fungerar vanligtvis Kai Ahola, men 27.1.2019 fungerar Ingmar Hokkanen som kantor. Under predikan hålls söndagsskola för barnen. Efter mässan serveras kyrkkaffe.

Välkommen med!