Hfors-Pyhan-Sydamen-Kappeli-14.10.12-GoranS-6

Varannan söndag arrangerar SLEF högmässor i Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Berghäll, Helsingfors.

Söndag 7.10.2018 kl 15.00, Tomas Klemets predikant, Albert Häggblom liturg. Sång av Gerbykvartetten.

Söndag 21.10.2018 kl 15.00, Jouni Sinisalo predikant och liturg.

Söndag 4.11.2018 kl 15.00, Henrik Perret predikant, Stig-Olof Fernström liturg. Sång av Lotta Wollstén.

Söndag 18.11.2018 kl 15.00, Leif Erikson predikant och liturg.

Söndag 2.12.2018 kl 15.00, Tuomas Anttila predikant, Tomas Klemets liturg. Sång av Pia-Lena Kastus-Lindholm.

Söndag 16.12.2018 kl 15.00, Ingvar Dahlbacka predikant och liturg.

Kantor är Kai Ahola, utom 7.10. Söndagsskola för barnen under predikan.

SLEF:s högmässor i Heliga Hjärtats kapell fortsätter varannan söndag under våren 2019.

Välkommen med!