Hfors-Pyhan-Sydamen-Kappeli-14.10.12-GoranS-6

Varannan söndag arrangerar SLEF högmässor i Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Berghäll, Helsingfors.

Söndag 30.8.2020 kl. 15, Ronny Thylin, kantor Ingmar Hokkanen.

Söndag 13.9.2020 kl. 15, Torsten Sandell, kantor Kai Ahola.

Söndag 27.9.2020 kl. 15, Allan Franzén, kantor Ingmar Hokkanen.

Söndag 11.10.2020 kl. 15, Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, kantor Kai Ahola, sång Henrica Lillsjö.

Söndag 25.10.2020 kl. 15, Tomas Klemets, Albert Häggblom och SLEF:s ledningsgrupp, kantor Ingmar Hokkanen, sång Lotta Wollsten.

Söndag 8.11.2020 kl. 15, Jan-Erik Sandström, kantor Kai Ahola.

Söndag 22.11.2020 kl. 15, Leif Erikson, kantor Ingmar Hokkanen.

Söndag 6.12.2020 kl. 15, Albert Häggblom, kantor Kai Ahola.

Söndag 20.12.2020 kl. 15, Ordets gudstjänst med julsånger; Tuomas Anttila, Matts Nysand. Kantor Henrica Lillsjö, sång av Lotta Wollsten. Efteråt julgröt.

Under predikan hålls söndagsskola för barnen. Efter mässan serveras kyrkkaffe.

Välkommen med!