Klippan-matsalen-uteMatsalsbyggnaden är det nyaste tillskottet på lägerområdet Klippan. Den stod klar år 2001.

Byggnaden inrymmer förutom matsalen och köket även kontorsutrymmen, en kiosk och en lektionssal, där de flesta programpunkterna under läger brukar hållas. Lektionssalen var tidigare en separat byggnad, med vilken den nya matsalen nu byggts ihop.

Klippan-matsalen-inneBredvid matsalsbyggnaden finns en öppen plats kallad torget, försedd med en samlingsplats runt en eldstad.