Alltid-redo13.11.23Den första apologetikkursen med SLEF som medarrangör hölls i november 2012 på Evangeliska folkhögskolan i Vasa under mottot Alltid redo!

Den förra apologetikkursen på Evangeliska folkhögskolan i Vasa hölls 17–19.11.2017 med temat Jesus - ingen väg, en väg eller Vägen? Hur möter vi utmaningen från ateism och relativism?

Nästa apologetikkurs på Evangeliska folkhögskolan i Vasa hålls troligen i november 2018. Välkommen med då!