Jomala-ka-2009-GStenlundSLEF:s missionsfest 2017 arrangeras på Åland i Jomala församling 4–6.8.2017.

Temat är Kristi ord för alla.

Bibelstudierna hålls av missionssekreterare Jonny Bjuremo, Sverige.

Hemmavarande missionärer medverkar både med förkunnelse och med glimtar från utlandsfälten.

Under lördagen ordnas en eftermiddagsutfärd till Vårdö med ett möte i det vackra bönehuset.

Alla välkomna!

Logi & buss-info här! 

Barnens fest här! Ungdomarnas fest här!

Info, matpriser & karta här!

Gemensamt program för alla:

Fredag 4.8.2017
Dagsvärdar: Pamela Ahlskog och Brita Jern
14.30 Kaffe i Olofsgården (församlingshemmet). Festens infopunkt öppnar i Olofsgården.
15.30 Välkomstmöte. Välkommen till Jomala församling, kaplan Stefan Äng. Hälsning från SLEF, Brita Jern. Predikan Ingvar Dahlbacka. Forna Ungdomskören, ledare Göran Stenlund och Niklas Lindvik.
17.00 Middag i tältet.
19.00 Kvällsmöte. Det som ingenting var (1 Kor 1:28), Alf Wallin. Missionsarbetets motiveringar och möjligheter, Leif Erikson. Vad vi gett och fått i Samburu, intervju med Eva och Ove Gädda. I Atienos skor, Rut Åbacka. Ungdomskören Evangelicum, ledare Niklas Lindvik och Mattias Björkholm. Missionärssträngbandet, ledare Ingrid Jern.
21.00 Kvällste i tältet.
(ca 22.00 Nattcafé för ungdomar i Olofsgården.)

Lördag 5.8.2017
Dagsvärdar: Anna Dahlbacka och Maria Boström
8.00–9.00 Morgonmål i Olofsgården.
9.00 Morgonandakt, Magnus Dahlbacka.
9.30–10.30 Jesus möter människan (Joh 3). Bibelstudium I, Jonny Bjuremo.
11.00–11.30 Ungdomskören Evangelicum sjunger på gågatan i Mariehamn.
12.00 Lunch i tältet.
13.30 Bussfärd till Vårdö bönehus, avfärd med bussar från Olofsgården. Guidning i bussarna. (Vigsel i Jomala kyrka på lördag e.m.)
14.30 Kaffe i Vårdö bönehus. Betalas skilt på ort och ställe.
15.15 Sång och missionssamling i Vårdö bönehus. Göran Stenlund, Ingrid Jern och Mona Wallin.
16.30 Avfärd från Vårdö.
17.30 Middag i tältet.
Kvällsvärdar: Eva och Ove Gädda.
19.00 Kvällsmöte. Med Jesus vid Tiberias sjö (Joh 6), Jonny Bjuremo. Guds ord bär inte bojor, Charles Isaksson. Frågor från Främre Asien. Hälsning från Estland, Edny Fors. Kristi ord möter kvinnor i Samburu, Anna Dahlbacka. Ungdomskören Evangelicum. Karasträngbandet, ledare Niklas Lindvik. Festens barnkör, ledare Niklas Lindvik och sommararbetarna.
21.00 Kvällste i tältet.
(ca 22.00 Nattcafé för ungdomar i Olofsgården.)

Söndag 6.8.2017
8.00–8.45 Morgonmål i Olofsgården.
8.45–9.30 Jesus möter människan (Joh 4). Bibelstudium II, Jonny Bjuremo.
10.00 Högmässa Sanning och sken. Liturg Stefan Äng. Predikan Albert Häggblom. Radiering för Radio Vega. Ungdomskören Evangelicum.
11.30 Lunch och kaffe.
13.00 Farväl Jomala!