Missionshobbyringen-07.05.11-Komossa-HHolmHär finns information om olika syföreningar som stöder SLEF:s missionsarbete. Genom syföreningarnas verksamhet insamlas årligen betydande medel för missionsarbetet. År 2017 samlade syföreningarna ihop 24 047 euro till SLEF:s missionsarbete – två tredjedelar av det som behövs för att ha en missionär utsänd under ett år!

I följande församlingar finns syföreningar som arbetar till förmån för SLEF:s missionsarbete. För närmare info hänvisas till respektive församling. Det finns också missionsgrupper som samlas mera inofficiellt.

Ekenäs församling
Jakobstads svenska församling
Jomala församling
Karleby svenska församling
Kristinestads svenska församling
Korsnäs församling
Kronoby församling, Kronoby, Terjärv
Malax församling
Nykarleby församling, Jeppo
Närpes församling
Petalax församling
Pedersöre församling, Purmo, Esse
Vasa svenska församling
Vårdö kapellförsamling
Vörå församling
Ålands södra skärgårdsförsamling, Föglö