Sionsharpan-1874-1948De fyra första häftena av Sionsharpan utkom (övre raden fr. v.) åren 1874, 1875, 1877 och 1879. Upplagorna i undre raden utkom (fr. v.) åren 1893, 1886, 1970 och 1948.

Sionsharpan, den evangeliska rörelsens sångbok, är vid sidan av psalmboken allmänt spridd och flitigt använd runtom i Borgå stift. Det första häftet av Sionsharpan utkom till Lutherska Evangeliföreningens första årsmöte sommaren 1874 i Helsingfors. Under årens lopp har sångsamlingen bearbetats i olika repriser och antalet sånger utökats efter hand.

Den nyaste, adertonde reviderade upplagan av Sionsharpan utkom år 1993. Ackompanjemangsboken till denna upplaga utkom år 2005.