Pensala-11.11.20-GoranSEn stor del av SLEF:s verksamhet sker i bönehusen runtom i bygderna.