MEIS-07.01.27-publik-GoranS-3SLEF har ett nära samarbete med Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo) och anordnar olika evenemang på Efos Vasa Campus och Hangö Campus.

• Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo) ›