Jakobstad-13.05.25-Station1-GoranSHär finns information om hur arbetet i SLEF är organiserat och vilka personer som är med i de olika organen.

• Verksamhet inom fem sektorer ›

• Medlemmar i SLEF:s organ ›

• Representanter i andra organ ›