SLEF-logo-RGB-11.  STYRELSEN OCH LEDNINGSGRUPPEN

1.1  Styrelsen

Ordinarie:
    Maria Boström, 2014–16, Föglö
    Ingvar Dahlbacka, 2016–18, Åbo
    Fjalar Djupsjöbacka, 2015–17, Jakobstad
    Tina Granfelt, 2016–18, Sibbo
    Tomas Klemets, 2014–16, Vörå
    Andreas Sundstedt, 2015–17, Vasa
    Johnny Vidjeskog, 2015–17, Terjärv
    Susanna Åbacka, 2016–18, Övermark
    Glenn Åhman‚ 2014–16, Pensala

Suppleanter:
    Mikaela Björklund, 2015–17, Närpes
    Samuel Erikson, 2016–18, Åbo
    Annette Granlund, 2014–16, Terjärv

Tjänstemän:
    Leif Erikson, hemlandsledare
    David Forsblom, förlagschef
    Brita Jern, missionsledare
    Solveig Nylund, ekonomichef
    Göran Stenlund, verksamhetsledare

Ordförande, Ingvar Dahlbacka
    Viceordförande, Tomas Klemets
    Sekreterare, Göran Stenlund

1.2  Ledningsgruppen (LG)
    Göran Stenlund, verksamhetsledare, ordförande
    Leif Erikson, hemlandsledare
    David Forsblom, förlagschef
    Brita Jern, missionsledare
    Solveig Nylund, ekonomichef

2.  SEKTORERNAS RÅD

2.1  Hemlandsrådet (HeR)
    Leif Erikson, hemlandsledare
    Matts Nysand, ordförande, Esbo
    Tom Bergman, Kristinestad
    Maria Boström, Föglö
    Hanna Byskata, Terjärv
    Tom Dahlfelt, Vasa
    Albert Häggblom, Esse

2.2  Missionsrådet (MiR)
    Brita Jern, missionsledare, sammankallare
    Linnéa Klemets, Vörå
    Solveig Mikkonen, Kajana
    Andreas Sjöbacka, Vasa
    Lisen Söderbacka, Terjärv
    Tobias Wallin, Vasa
    Henrik Östman, Jakobstad

2.3  Ekonomi- och fastighetsrådet (EFR)
    Solveig Nylund, ekonomichef
    Mikael Still, ordförande, Vasa
    Alfons Boström, Föglö
    Fjalar Djupsjöbacka, Jakobstad
    Kristian Åbacka, Övermark

2.4  Förlagsrådet (FöR)
    David Forsblom, förlagschef, sammankallare
    Tina Granfelt, Sibbo
    Asta Stenlund, Vasa

2.5  Ungdomsrådet (UR)
    Ingrid Jern, ungdomssekreterare
    Jimmy Österbacka, ordförande, Åbo
    Oskar Bodman, Korsholm/Jakobstad
    Levi Byskata, Terjärv
    Samuel Klemets, Vörå/Vasa
    Emma Lönnqvist, Korsholm
    Ron Lönnqvist, Korsholm
    Elisabeth Lövsund, Kronoby/Vasa
    Johanna Sandberg, Jeppo/Vasa
    Jakob Vidjeskog, Terjärv

2.6  Musikrådet (MuR)
    Niklas Lindvik, musiksekreterare
    Henrica Lillsjö, ordförande, Åbo
    Samuel Erikson, Vasa/Åbo
    Martin Klemets, Vörå
    Bo-Greger Nygård, Oravais

3.  DISTRIKTENS VERKSAMHETSRÅD OCH FASTIGHETSKOMMITTÉER

3.1  Österbottens norra distrikt, verksamhetsrådet
    Albert Häggblom, distriktspräst
    Thomas Björkman, ordförande, Pedersöre
    Carita Byskata, Terjärv
    Majvor Forsblom, Esse
    Sol-Britt Häggblom, Nykarleby
    Karin Lövsund, Jakobstad
    Kent Nygård, Pensala
    Trygve Smedman, Nykarleby

3.2  Österbottens norra distrikt, fastighetskommittén
    Albert Häggblom, distriktspräst
    Ron Lönnqvist, Klippans husfar
    Fjalar Djupsjöbacka, ordförande, Jakobstad
    Robert Ek, Jakobstad
    Samuel Forsblom, Esse
    Sol-Britt Häggblom, Nykarleby
    Curt Sandberg, Jakobstad
    Sten Sandqvist, Munsala
    Johan Österbacka, Pedersöre

3.3  Vasa distrikt, verksamhetsrådet och fastighetskommittén
    Leif Erikson, hemlandsledare, sammankallare
    Anders Back, Iskmo
    Stig Håkans, Iskmo
    Fredrik Klemets, Vasa
    Bertel Lindvik, Replot
    Bo-Greger Nygård, Oravais
    Maj-Len Wiklund, Vasa

3.4  Österbottens södra distrikt, verksamhetsrådet
    Susanna Åbacka, distriktssekreterare, sammankallare
    Tom Bergman, Kristinestad
    Helge Bodbacka, Övermark
    Andrea Holmberg, Närpes
    Majen Norrholm, Närpes
    Pia Uppgård, Närpes

3.5  Österbottens södra distrikt, fastighetskommittén
    Susanna Åbacka, distriktssekreterare
    Anders Enlund, ordförande, Närpes
    Per-Erik Björklund, Närpes
    Kristian Åbacka, Övermark
    Mats Åbonde, Övermark

4.  REDAKTIONER

4.1  Redaktionen för Sändebudet
    Jakob Dahlbacka, ansvarig utgivare, Åbo
    David Forsblom, huvudredaktör
    Brita Jern, biträdande redaktör
    Lillemor Enlund, Närpes
    Edny Fors, Terjärv/Vasa
    Johan Klemets, Vörå
    Tomas Klemets, Vörå
    Emilia Still, Vörå

4.2  Redaktionen för Barnavännen och terminsmaterialet
    Gun Ahlberg-Backheden, huvudredaktör
    Inger Portin, Esse
    Desirée Åhman, Pensala

4.3  Redaktionen för Hemåt
    Ingvar Dahlbacka, sammankallare, Åbo
    Leif Erikson, Vasa

4.4  Redaktionen för Vinterblommor
    Ann-Sofi Bäck, sammankallare, Maxmo
    Hillevi Lasén, Helsingfors
    David Stenlund, Åbo
    Solveig Wallin, Vasa

4.5  Redaktionen för Kring Krubban
    Maria Sundstedt, sammankallare, Vasa
    Benita Stenlund, Vasa
    Elisabet Still, Vasa