SLEF-logo-RGB-1Det övergripande ansvaret för all verksamhet i SLEF bärs av föreningens årsmöte, därnäst av föreningens styrelse och därnäst av föreningens verksamhetsledare.

All verksamhet i SLEF är uppdelad på fem sektorer:
     1. Allmänna sektorn
     2. Hemlandssektorn
     3. Missionssektorn
     4. Förlagssektorn / SLEF-Media
     5. Ekonomi- och fastighetssektorn.

Sektorerna leds av verksamhetsledaren, hemlandsledaren, missionsledaren, förlagschefen respektive ekonomichefen. De fyra sistnämnda ledarna bistås av ett rådgivande organ inom respektive sektor.

Föreningens ledningsgrupp utgörs av de sektoransvariga ledarna.