Narpes-13.12.01-Lutherg-GoranSSLEF:s samlingssal vid Carlborgsvägen 5 i Näsby, Närpes.