Styrelsen-09.03.28-KortjarviSLEF:s styrelse samlad 28.3.2009 i Kortjärvi bönehus, Terjärv.

Här finns anmälningsärenden och beslut från SLEF:s styrelses senaste sammanträden:

• SLEF:s styrelse 1 / 2016 ›

• SLEF:s styrelse 6 / 2015 ›
• SLEF:s styrelse 5 / 2015 ›
• SLEF:s styrelse 3 / 2015 ›
• SLEF:s styrelse 2 / 2015 ›
• SLEF:s styrelse 1 / 2015 ›

Här finns anmälningsärenden och beslut från SLEF:s styrelses tidigare sammanträden:

• SLEF-aktuellt, arkivet ›

Här finns kontaktuppgifter till medlemmarna i SLEF:s styrelse:

Kontaktuppgifter till medlemmarna i SLEF:s styrelse ›