Missionsfest-Liljendal-2012.08.08-DStenlundSöndagen den 9 november 2014 kl 14.00–15.30 arrangeras en tvåspråkig jubileumsfest på Evangeliska folkhögskolan i Vasa med anledning av att det har förflutit 140 år sedan de första häftena av Siionin kannel och Sionsharpan utkom till Evangeliföreningens första årsfest år 1874.

Vid jubileumsfesten medverkar Sleys verksamhetsledare Lasse Nikkarikoski, SLEF:s verksamhetsledare Göran Stenlund och SLEF:s hemlandsledare Leif Erikson. Sång av Forna Ungdomskören (som övar kl 13.15!) och Gloria-kuoro. Unisona sånger från Siionin kannel och Sionsharpan. Efteråt servering.

Kl 16.30 firas finskspråkig mässa med Lasse Nikkarikoski i Luther-talo, Kyrkoesplanaden 10 D, Vasa.

Välkommen med!