"Jag är vägen, sanningen och livet"
Avistdagar-2011.01.10-GStenlundVälkomna till Åvist bykyrka och Purmo på Missionsdagar 4–6.1.2015!
Vi samlas kring temat Jag är vägen, sanningen och livet med Leif Erikson som bibelstudiehållare. Övriga inslag är gemenskap kring Ordet, sång och musik, servering, snabblotteri och bokförsäljning. Om inte annat anges, hålls samlingarna i Åvist bykyrka.

Söndag 4.1.2015
11.00 Gudstjänst i Purmo kyrka.
Liturg och predikant Tomas Portin. Kantor Anna-Karin Johansson.

– Möjlighet att äta lunch på egen hand vid Uffes bar, Purmovägen 471, Purmo. –

 Dagsledare: Brita Jern
14.00 Jesus är vägen, Bibelstudium I i Åvist bykyrka. Sångprogram Pensala strängband. Kollekt till Samburu.
15.15 Kaffeservering.
15.45 Missionssamling. Majvor Forsblom och Bengt Björkholm berättar om talkoresan till Kenya. Sångprogram Pensala strängband.
17.00 Middag
18.00 Sångstund med strängbandsövning, Bengt Forsblom.
19.00 Missionskväll. Jesus är sanningen, bibelstudium II. Strängband, ledare Bengt Forsblom. Predikan av Evans Orori. Isa Lönnqvist berättar om Safari-14-resan. Kollekt till Kenyamissionen. Paus med servering.
        
Måndag 5.1.2015
Kvällsvärd: David Forsblom
19.00 Trettondagsafton. Predikan av Pasi Palmu. Sångprogram Lina Forsblom. Kantor Rolf Blomqvist. Kollekt till Främre Asien. Paus med servering.
Efter pausen ungdomssamling. David och Lina Forsblom, Emma Lönnqvist.

Trettondag 6.1.2015
Dagsledare: Bengt Forsblom
11.00 Högmässa i Åvist bykyrka. Liturg Tomas Portin. Predikant Samuel Erikson. Kantor Anna-Karin Johansson. Sång av Purmo kyrkokör. Kollekt till Kenyamissionen, Rut Åbackas arbete.

Kyrklunch i Åvist bykyrka

14.00 Avslutningsmöte. Jesus är livet, bibelstudium III. Predikan av Peter Åbacka. Sång av Church Hill Boys. Kollekt till SLEF:s Estlandsarbete. Paus med servering.