SamburubilSLUTSALDO för insamlingen till den bil som familjen Eva och Ove Gädda använder inom bibelöversättningsprojektet i Samburu
= 34 990,15 euro, insamlat per 31.12.2015.

Eva och Ove Gäddas sponsorlopp till förmån för bilen 15 oktober –15 november inbringade 2904,93 euro!

TACK för alla gåvor, stora som små!
Insamlingen lyckades över förväntan!

Fam-Gadda-med-bil-Kenya-2015.01.07