LG-turne-13.03.11-Ekenas-GoranS-3Under mottot Tillsammans i Herrens tjänst besöker SLEF:s ledningsgrupp våren 2015 alla sex distrikten inom SLEF:s verksamhetsområde. Samlingarna inleds i Ekenäs måndag 2.2 kl 15, Helsingfors tisdag 3.2 kl 18 och Borgå onsdag 4.2 kl 17.

Medverkande är verksamhetsledare Göran Stenlund, hemlandsledare Leif Erikson och missionsledare Brita Jern. Vid alla samlingarna kommer också ett urval av SLEF-Medias kristna böcker och skivor att finnas till försäljning.

Alla tillfällena inleds med en samling kring Guds ord med predikan, sång, m.m. Efter servering och bokförsäljning följer en överläggning kring SLEF:s verksamhet, bland annat angående eventuella önskemål ifråga om SLEF:s kommande medarbetarskolning.

Alla är varmt välkomna att delta i samlingarna! Kom också från andra orter!

•    EKENÄS, församlingshemmet, måndag 2.2.2015 kl 15
•    HELSINGFORS, Luthersalen, tisdag 3.2.2015 kl 18
•    BORGÅ, församlingshemmet, onsdag 4.2.2015 kl 17

•    PARGAS, bönehuset, fredag 6.3.2015 kl 17
•    VÅRDÖ, på Simskäla hos Rut Lundell, lördag 7.3.2015 kl 18
•    JOMALA, kyrkan, söndag 8.3.2015 kl 11 (högmässa)
•    MARIEHAMN, Luthergården, söndag 8.3.2015 kl 13
•    ÅBO, Trädgårdsgatan 19 b, måndag 9.3.2015 kl 19

•    NÄRPES, Luthergården, måndag 16.3.2015 kl 18
•    VASA, Luthersalen, tisdag 17.3.2015 kl 18
•    JAKOBSTAD, församlingscentret, torsdag 19.3.2015 kl 18

*   *   *