Evangelicum-14.05.14-TV-GStenlSöndagarna den 22 februari och 8 mars 2015 medverkade Ungdomskören Evangelicum i sångprogrammet Sjung av glädje! i TV-kanalen Yle Fem.

Sjung av glädje-programmet från 22 februari kan ses på Arenan till 23 mars: http://arenan.yle.fi/tv/2173572

Sjung av glädje-programmet från 8 mars kan ses på Arenan till 6 april: http://arenan.yle.fi/tv/2173574

Under hösten 2014 sändes fyra program i serien Sjung av glädje! i TV-kanalen Yle Fem. Våren 2015 sänds alla fyra programmen i repris. Ungdomskören Evangelicum och kören Ichtys medverkar i två program vardera. Programledare i serien är kyrkoherde Per Stenberg. Förutom körsånger innehåller varje program också ett antal kristna allsånger som sjungs av en studiopublik.