Narpes-13.12.01-Lutherg-GoranS-3Under mottot Tillsammans i Herrens tjänst besöker SLEF:s ledningsgrupp våren 2015 SLEF:s alla sex distrikt. Samlingarna, som hittills har hållits i Ekenäs, Helsingfors, Borgå, Pargas, Vårdö, Jomala, Mariehamn och Åbo, avslutas i Närpes måndag 16.3 kl 18, Vasa tisdag 17.3 kl 18 och Jakobstad torsdag 19.3 kl 18.

Medverkande är verksamhetsledare Göran Stenlund, hemlandsledare Leif Erikson och missionsledare Brita Jern. Vid alla samlingarna kommer också ett urval av SLEF-Medias kristna böcker och skivor att finnas till försäljning.

Alla tillfällena inleds med en samling kring Guds ord med predikan, sång, m.m. Efter servering och bokförsäljning följer en överläggning kring SLEF:s verksamhet, bland annat angående eventuella önskemål ifråga om SLEF:s kommande medarbetarskolning.

Alla är varmt välkomna att delta i samlingarna! Kom också från andra orter!

•    NÄRPES, Luthergården, måndag 16.3.2015 kl 18
•    VASA, Luthersalen, tisdag 17.3.2015 kl 18
•    JAKOBSTAD, församlingscentret, torsdag 19.3.2015 kl 18

*   *   *