GloriaDei-Abo-12.11.04-GoranSFruntimmers Bibelföreningen i Åbo firar sina 150 år lördagen den 11 april 2015 kl 16.00 i föreningens möteslokal, Trädgårdsgatan 19 b i Åbo. Tal av Leif Erikson och Göran Stenlund, sång av Kören Agape med Samuel Erikson som dirigent, strängbandssång, minnen i ord och bild, ordet fritt, servering, m.m. Välkommen med!