Efo-konfirm-08.06.14-GoranS-6

Årets lägerskriftskola på Evangeliska folkhögskolan i Vasa avslutas med konfirmationsmässa i Trefaldighetskyrkan lördagen den 13 juni kl 11.00. Mässan leds av SLEF:s distriktspräst Albert Häggblom. Alla är välkomna att delta i mässan!