Missionsfest-omslag-2019Under SLEF:s missionsfest i Purmo 2–4.8 kan man streaming lyssna till de samlingar som hålls i Purmo kyrka.

Adressen till är

 http://radio.6net.fi:8000/purmo