Korsholms-kyrka-SOSundstedtVid SLEF:s missionsfest i Korsholm 7–9.8.2015 håller Stig-Olof Fernström bibelstudier utgående från festens tema "Följ mig!". Hemmavarande missionärer medverkar både med förkunnelse och med glimtar från utlandsfälten.

På lördagen sjunger ungdomskören Evangelicum vid ruinerna i Gamla Vasa. Det blir också samlingar parallellt i Korsholms kyrka, Bragegården och i Iskmo bönehus under lördagseftermiddagen.

Undervisning, gemenskap, kyrkkvällar, bokbord, lotterier och söndagshögmässa ingår i festen och alla är välkomna med!

Barnen och ungdomarna har eget program dagtid. Sång- och musikprogrammet är rikt och mångsidigt och måltidspriserna förmånliga.

Se utförligare program i pdf-versionen!

Övningstider för sånggrupperna (i kyrkan):
Feststrängbandet övar på fredag kl 17
Missionärssträngbandet övar lördag kl 9.15
Ungdomskören Evangelicum övar lördag 11.15 och 18.00
SLEF:s sommarkör övar lördag kl 17
Forna ungdomskören övar söndag 12.15