Fridskar-13.06.21-GoranS-6

Under 50 år har lägerområdet Fridskär i Närpes samlat stora skaror av unga och äldre omkring Guds ord. Söndagen den 26 juli firas Fridskärs 50-årsjubileum.

Kl 12.00 inleds jubileet med högmässa där Alf Wallin predikar. Kl 13.30 serveras mat (anmäl gärna till 0400 652 767). Kl 14.15 övar Forna ungdomskören under Göran Stenlunds ledning. Kl 15.00 avslutas jubileet med Fridskärs minnesfest med ordet fritt, sång av Forna ungdomskören m.m. Varmt välkommen med!