Avist-2015.01.07-EmmaLonnqvistVälkomna till Åvist bykyrka och Purmo!
Vi samlas kring temat Se på Jesus med Albert Häggblom som bibelstudiehållare. Övriga inslag är gemenskap kring Ordet, sång och musik, servering, snabblotteri och bokförsäljning. På tisdag kväll blir det eftersamling för ungdomar! Om inte annat anges, hålls samlingarna i Åvist bykyrka, Dalabackavägen 5, 68970 Överpurmo.

Söndag 3 januari
19.00 Kvällsgudstjänst ”Jesus, vår vägvisare till Fadern”. Liturg: Tomas Portin, predikant: David Forsblom, kantor, musik: Anna-Karin Johansson. Kollekt till Kenyamissionen, ungdomsarbetet. Kvällste.

Måndag 4 januari
Mötesledare: Karin Nygård    
19.00 Kvällsmöte, paus med servering ”Jesus, vår rättfärdighet"
Bibelstudium I. Tal: Kristian Nyman. Sång: Britt-Mari och Gun-Helen Andtfolk. Kollekt till SLEF:s Estlandsarbete.

Tisdag 5 januari
Mötesledare: Bengt Forsblom
19.00 Kvällsmöte, ”Jesus, vår hjälp i nöden”
Bibelstudium II. Tal: Samuel Erikson. Sång: Emma Lönnqvist. Strängband, ledare Bengt Forsblom. Paus med servering. Kollekt till Kenyamissionen, Samburu.
Efteråt Ungdomsjatkot, Ingrid Jern, servering.

Trettondagen den 6 januari
10.00 Högmässa ”Jesus, världens ljus”
Liturg: Tomas Portin, kantor: Anna-Karin Johansson. Predikant: Jan-Erik Sandström. Sång: Heidi Storbacka. Kollekt till Kenyamissionen, Rut Åbackas arbete.

Missionslunch i Bykyrkan
Dagsledare: Brita Jern
13.00 Missionsmöte ”Jesus, missionens Herre”
Tal: Evans Orori. Missionsinfo: Brita Jern. Sång: Heidi och Evans Orori. Kollekt till SLEF:s arbete i Etiopien.
14.30 Kaffe
15.00 Avslutningsmöte, ”Jesus, vårt hopp inför framtiden”
Bibelstudium III. Avslutningsandakt: Tomas Portin. Sång: Wörship. Paus med servering. Kollekt till arbetet i Främre Asien.