SLEF-Norra-Arshogtid-2016Program för SLEF Norras årshögtid i Pensala

Tema: I Herrens tjänst

Lördag 12.3
19.00 Kvällsmöte i Pensala bönehus. Ingvar Dahlbacka, Albert Häggblom, Jeppokvartetten. Mötesledare: Glenn Åhman. Paus med servering.

Söndag 13.3
10.00 Högmässa i Munsala kyrka. Pred: Åke Lillas, lit: Ulf Sundstén.
13.00 Möte i Pensala bönehus. Ingvar Dahlbacka, Charles Isaksson, Gemensamt strängband med Bengt Forsblom. Mötesledare: Albert Häggblom. Paus med servering.