Glueboy-Kitale-Kenya-16.02.21-SofiaJern

Genom att ge en gåva till gatubarnen i Kitale ges några av dem möjlighet att gå i grundskola. Insamlingen ordnas via SLEF, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, som sedan 1963 arbetar i Kenya.

Gåvor kan betalas till SLEF, FI4540551120002096, BIC: HELSFIHH.
Meddelande ”Gatubarn i Kitale”.

Gatubarnen i Kitale, Kenya, lever på soptippen om dagarna där de söker mat. Många av dem sniffar också lim för att döva hungern. Nätterna tillbringar de med sina kompisar. Maten som de hittar tillreder de och äter tillsammans. Den här insamlingen ger en del av dem möjlighet att gå i skola.

Skolgången för gatubarnen förverkligas i samarbete med organisationen Child Rescue Kenya som arbetar i Kitale. Alla medel inbetalas till organisationen Child Rescue Kenya som väljer vilka barn som får hjälp med skolgången tack vare dessa medel. Dessa barn är alltså sådana som bor på barnhemmet, har blivit integrerade med familjerna eller som flyttat till barnhemmet Liyavo vilket finns till för barn som saknar familj och måste bo på barnhem långsiktigt. Läs mera på http://andetag.blogg.hbl.fi/2016/12/12/street-smart/

Tack för medlen hittills till gatubarnen! Medlen används för att få barn till skolan och ungdomar till yrkesutbildning.

På gång med gatubarnen i Kitale är ett spännande projekt där en lokal yrkesskola gör en skräddarsydd kort utbildning riktad till ungdomar som inte har något slutbetyg – det kombineras med en lärlingsutbildning och de kommer att komma ut med ett collegecertifikat.

På gång är också en mobilskola. De medel som kommit in via SLEF:s gatubarninsamling har gått till den här mobilskolan, bland annat till lärarresurserna. Mobilskolan går ut ett par dagar i veckan till de yttre delarna av staden för att nå barn som annars inte nås.

Street-School-Kitale-20180312-1-Sander Degeling

Street-School-Kitale-20180312-4-Sander Degeling

 

Street-School-Kitale-20180312-2-Sander Degeling

Street-School-Kitale-20180312-3-Sander Degeling

GlueBoys-i-Kitale-SShabaraI boken Glue Boys har Sofia Jern skildrat några gatupojkars vardagsliv i Kenya i ord och bild.

Insamlingstillstånd::

Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för 1.1–31.12.2020