Ororis-med-bil-2016.06.29-ChipoKom med!
De insamlade medlen går till den bil som familjen Heidi och Evans Orori ska använda i sitt arbete i Etiopien, en Nissan Patrol. Bilen är inköpt med förskotterade medel som ska täckas av insamlingen. Bilen registreras i Etiopiens evangelisk-lutherska kyrkas (EELC) namn. SLEF har gjort ett avtal med EELC om användningsrätt av bilen.

Insamlingens mål är 30 000 €. Insamlat inom december 2016, inklusive inkomsten från en såld bil i Kenya: 10 196,70 €. – Bidra med din bit av bilen!

Kontonummer:  IBAN: FI45 4055 1120 0020 96,  BIC: HELSFIHH
Mottagare: SLEF
Ange som meddelande din egen hemförsamling, samt "Bil till Etiopien".
Insamlingstillstånd: Finland utom Åland: POL-2015-10656, 1.1.2016–31.12.2017. Landskapet Åland: ÅLR 2015/8760, 1.1–31.12.2016.