Jordglob-2016-Alltid redoApologetikkursen Alltid redo! har i år underrubriken "Hur möter vi utmaningen från nyandlighet och islam?" Kursen behandlar således två andliga strömningar som fått stor synlighet i vårt samhälle de senaste åren, nämligen islam och nyandlighet eller österländsk andlighet. Lars Mörling och Lars Johansson, två av Sveriges främsta experter inom vardera området, medverkar som föreläsare. Kursen hålls på Evangeliska folkhögskolan, Vasa.

Delta i hela kursen eller valda delar! Anmälan är önskvärd, speciellt om du deltar i måltiderna. Anmälan via formuläret på Efos hemsida, http://www.efo.fi/wordpress/blog/2016/03/13/28-30-10-2016-alltid-redo-hur-moter-vi-utmaningen-fran-nyandlighet-och-islam/, eller per telefon 010 327 1612 senast 18.10. Kursens programbroschyr hittas här: Alltid redo!