Opel-Meriva-6a
Tiden för inlämnande av anbud på den Opel Meriva-bil som donerats till förmån för anskaffningen av en bil för SLEF:s missionärers behov i Etiopien utgick 27.4.2017 kl 16. Efter anbudstidens utgång öppnades de inlämnade slutna kuverten i närvaro av personalen på SLEF:s kansli i Vasa. Det högsta anbudet uppgick till 16 100 euro. Anbudet har godkänts av SLEF, som också riktar ett varmt tack till donatorerna Bertel och Elsi Nyby i Vörå.