Alltid redo 2017 Väg Carolina DVälkommen med på en helg i apologetikens, d.v.s. trons försvars, tecken! Apologetikhelgen Alltid redo! ordnas årligen i slutet av hösten kring olika aktuella teman.
Årets tema är Jesus – ingen väg, en väg eller Vägen? Hur möter vi utmaningen från ateism och relativism? och föreläsare är Mats Selander och Per Ewert från Sverige.
Kom med och få mer kött på benen gällande försvaret av kristen tro och kristna värderingar i ett sekulariserat samhälle!

Programbroschyren hittar du här: http://www.efo.fi/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Broschyr-f%C3%B6r-webben-AR17.pdf

Anmälningsformulär hittar du här: http://www.efo.fi/wordpress/blog/2017/01/11/17-19-2017-apologetikhelgen-alltid-redo/. Anmälan senast 13.11 via formuläret eller till tfn 010 327 1612.