Avist-bykyrka-12.01.06-GStenlundVälkomna till Åvist bykyrka i Överpurmo på missionsdagar på temat En framtid och ett hopp! SLEF:s hemlandsledare Tomas Klemets håller bibelstudier, hemmavarande missionärer medverkar.

Sång- och musik, bokförsäljning och mat och kaffe utlovas!

Ungdomsjatkot på lördag kväll 5 januari 2019!

 

 

 

Ur programmet för missionsdagarna i Åvist:

Fredag 4.1.2019
19.00 Missionskväll
Bibelstudium En framtid. Intervju med Rut Åbacka. Andakter Tomas Portin och Jan-Erik Sandström. Strängband. Paus med servering. Mötesledare: Brita Jern.

Lördag 5 januari
19.00 Missionskväll
Bibelstudium Ett hopp. Predikan Jimmy Österbacka. Andreas Åman berättar från Safari 18. Juliana & Johan Sten. Paus med servering. Mötesledare: Tomas Klemets.
Efteråt Ungdomsjatkot, Maria Forsblom m.fl., andakt, servering.

Trettondagen 6 januari
dagsvärd: Anna Dahlbacka
12.00 Högmässa i Åvist bykyrka.
Liturg Tomas Portin, kantor Anna-Karin Johansson, predikant Joel Snickars.
13.30 Kaffe och smörgås
14.00 Avslutningsmöte med paus
Predikan "En framtid och ett hopp", Charles Isaksson. Barnprogram: Mona Wallin. Missiosninfo: Alf Wallin. Andakt: Trygve Smedman. Musik: Emma Sjölind.

Bokförsäljning från SLEF-Media under dagarna. Missionslotteri.

Samlingarna hålls i Åvist bykyrka, adress Dalabackavägen 5, 68970 Överpurmo.
Arrangörer: SLEF:s avdelning i Åvist, SLEF och Purmo församling

Alla välkomna!