Avist-SErikson-2015-ELonnqvistVälkomna till Åvist bykyrka i Överpurmo på missionsdagar på temat Tag det namnet Jesus med dig! Distriktsteolog Samuel Erikson håller bibelstudier, hemmavarande missionärer medverkar.

Sång- och musik, bokförsäljning och mat och kaffe utlovas också!

Ungdomsjatkot på lördag kväll 6 januari 2018!

Programmet för missionsdagarna i Åvist:

Fredag 5.1.2018
19.00 Trettondagsafton
Bibelstudium Namnet Jesus – en tröst. Predikan: André Djupsjöbacka. Sångprogram.
Paus med servering. Mötesledare: Emma Lönnqvist.

Trettondagen lördag 6 januari
Dagsledare: Samuel Erikson.
13.00 Högmässa i Åvist bykyrka.
Liturg Tomas Portin, kantor Anna-Karin Johansson, predikant Albert Häggblom.
14.30 Kaffe
15.00 Trettondagseftermiddag
Bibelstudium: Namnet Jesus – en sköld. Andakt. Om Estland, Edny Fors. Sångprogram.
16.30 Missionsmiddag i Bykyrkan
17.30 Sång- och missionssamling
Andakt. Om Samburu, Anna Dahlbacka. Sångprogram.
19.00 Kvällsmöte
Andakt. Predikan: Magnus Dahlbacka. Om Etiopien: Jan-Erik Sandström. Strängband.
Paus med servering.
Efteråt Ungdomsjatkot, Edny Fors, andakt, servering.

Söndag 7 januari
10.00 Gudstjänst i Purmo kyrka. Kollekt till Kenyamissionen, diakoni och undervisning.

13.00 Möte, paus med servering
Bibelstudium Namnet Jesus – en fröjd. Predikan: Bengt Forsblom. Sångprogram.
Mötesledare: Brita Jern

Samlingarna hålls i Åvist bykyrka, adress Dalabackavägen 5, 68970 Överpurmo.
Arrangörer: SLEF:s avdelning i Åvist, SLEF och Purmo församling

Alla välkomna!