Gemensamt program för alla:

FREDAG 3 AUGUSTI
14.30 Välkomstmöte, Tom Ingvesgård, Marcus Jakobsson, Brita Jern. Familjekören.
16.00 Bibelstudium I, Magnus Dahlbacka. Sång Henrica Lillsjö.
19.00 Missionskväll. Kristian Sjöbacka, Simon Jern. Karasträngband, barnsånggrupp.

LÖRDAG 4 AUGUSTI
10.00 Bibelstudium II, Magnus Dahlbacka. Sång Susanna Åbacka.
11.15 Familjegudstjänst. Lars Lövdahl, Lillemor Enlund, SLEF:s sommararbetare.
13.00 Vandring till Risnäs träsk för juniorer och ungdomar. Busstransport.
Valbara aktiviteter för alla:
13.15 / Sång- och kolportörssamling i kyrkan, Göran Stenlund, David Forsblom.
14.45 Etiopisk kaffeceremoni utanför kyrkan.
eller:
13.45 Möte i Frönäs bönehus, Jimmy Österbacka, Ingvar Dahlbacka, kaffe.
 Program för alla:
16.00 Missionssamling för alla åldrar. Ingrid Mutai, Heidi Orori, Evans Orori, Torsten Sandell, Tua Sandell, Mona Wallin. Missionärssträngband.
19.00 Missionskväll. Missionärsvälsignelse av Chamilla och Kristian Sjöbacka. Ingvar Dahlbacka. Tomas Klemets, Samuel Erikson, Johanna och Jonny Wargh avtackas. EvangeliKIDZ, festens barnkör, EvangeliVox, Ungdomskören Evangelicum, feststrängbandet.

SÖNDAG 5 AUGUSTI
10.00 Högmässa. Kallelsetider. Liturg Marcus Jakobsson. Predikan Leif Erikson. Närpes församlings lovsångsgrupp. Radiering för Radio Vega för utsändning 12.8.
13.00 Missionsfest. Albert Häggblom. Ungdomskören Evangelicum, Laudatekören.

Alla välkomna!