Terjarv-kyrka-05.07.02-JonathanS-3x3Inkommande söndag 18.11.2018 kl 11–20 kan du rösta i församlingsvalet. Röstningen sker i vallokalen i din hemförsamling. Kom ihåg att ta med dig ett identitetsbevis! Genom att rösta kan du påverka framtiden i din församling.
De förtroendevalda beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används.

I de församlingar som hör till en kyrklig samfällighet förrättas samtidigt två val: Dels väljs medlemmarna i församlingsrådet, dels medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige. I församlingsvalet får alla rösta som är medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och som senast på valdagen 18.11 fyller 16 år.
Det är viktigt att du använder din rösträtt!