Paskmusik-16.03.27-GoranS-6

Påskdagen är kristenhetens stora högtidsdag. Då ljuder jubelropet runtom i vår värld: Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!

Påskdagskvällen 21.4.2019 kl 19.00 bjuder barnkören EvangeliKIDZ, ungdomskören Evangelicum och vuxenkören EvangeliVox på påskmusik i Trefaldighetskyrkan i Vasa. Det glada budskapet om Frälsaren Jesus Kristus klingar ut i ord och toner!

Körledare är Sabina Sjöbacka, Henrica Lillsjö, Niklas Lindvik och Mikaela Malmsten-Ahlsved. Tal av Albert Häggblom, slutbön av Mikael Forslund. Fritt inträde! Välkommen!