Missionsdagarna i Åvist ordnas igen 4-6.1.2020. Temat är Jesus, vårt enda hopp. Program ordnas i Åvist bykyrka enligt följande:

Lördag 4.1 kl. 19 kvällsmöte med inledning av Tomas Portin, bibelstudium av Kristian Nyman, sång av Gerbykvartetten och missioninformation av Eva och Ove Gädda. Kollekt till SLEF:s bibelöversättningsarbete. Paus med servering.

Efter mötet blir det ungdomsjatkot med Martin Sandberg.

Söndag 5.1 kl. 19 kvällsmöte med bibelstudium av Kristian Nyman, predikan av David Forsblom, sång av Iskmo strängband och missionsinformation av den talkogrupp som besökte Etiopien under hösten 2019. Kollekt till SLEF:s arbete i Etiopien. Paus med servering.

Måndag 6.1 kl 12, trettondagen, högmässa med Tomas Portin som liturg och Jimmy Österbacka som predikant. Anna-Karin Johansson är kantor och Anna-Karins lovsångsteam leder lovsången. Kollekt till SLEF:s mission.

Efter högmässan serveras kaffe och smörgås.

Måndag 6.1 kl. 14, avslutningsmöte med predikan av André Djupsjöbacka och missionsinformation av Anna och Magnus Dahlbacka. Musikprogram med gitarrgruppen SALEM. Kollekt till SLEF:s mission.

Dessutom ordnas det lotteri och SLEF-Media har en boklåda på plats.

Välkomna!