Heliga-hjartats-kapell-GoranS-6

SLEF:s gudstjänster i Heliga hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Helsingfors, kan ses via Sleys YouTube-kanal med ljud och bild.

Via denna länk hittar du den gudstjänst som sänds söndag 30.8.2020 kl 15. Som liturg och predikant fungerar Ronny Thylin, kantorsuppgiften sköts av Ingmar Hokkanen.

Information om hur du kan ge kollekt på distans hittar du här.