Stiftskollekten söndag 5.4 går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF).

Gåvor kan ges via MobilePay 70448, eller SLEF:s konto nr FI45 4055 1120 0020 96.

Under rådande omständigheter är det enligt polisstyrelsen möjligt att samla in kollekten till SLEF genom gåvor som ges via kontoinbetalning eller MobilePay. Detta förutsätter ett insamlingstillstånd, vilket SLEF har:

Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för 1.1–31.12.2020

Tack för din gåva!