Vårens Dag (dag) kring Ordet i Vörå finns på YouTube med ljud och bild!

Via denna länk hittar du mötet som hölls 3.4.2020 i Vörå församlingshem: https://www.youtube.com/watch?v=R2ovBYiWFYY'

Predikant och mötesledare är Tomas Klemets, kantor Martin Klemets, musik Simon Jern.

Uppgifter för kollekten till Etiopien: MobilePay 70448 eller SLEF:s konto nr FI45 4055 1120 0020 96.