Kristus-Thorv-3Påskdagen 12.4 kl 17 sänds en uppståndelseandakt via ljudlänk från Evangeliska Centret i Vasa:

http://www.slef.fi/resurser/streaming

Andakten leds av Leif Erikson, kantor är Göran Stenlund och en liten sånggrupp medverkar. Ljudtekniker är Simon Byggningsbacka. Under andakten används både psalmboken och sångboken Sionsharpan.

Välkommen att dela den digitala gemenskapen!