Lördag 6.6 kl 19.00 hålls en sångkväll i Vörå kyrka med sångkvintett och Sara Wiklund. Tal: Albert Häggblom. Slutandakt: Samuel Erikson. Allsång ur Sionsharpan. Allmänheten är välkommen, men lämna varannan kyrkbänk tom! Kollekten uppbärs till förmån för Koskeby bönehus – kollekten kan också ges via MobilePay nr 11290.

Söndag 7.6 kl 12.00 firas högmässa i Vörå kyrka. Medverkande är Samuel Erikson och Martin Klemets. Allmänheten är välkommen, men lämna varannan kyrkbänk tom!

Såväl lördagens som söndagens tillfällen live streamas med ljud och bild via denna länk.