Bonehusfest-i-Koskeby-Vora-1920Den 5.9.1920 var ungefär 120 personer församlade i Koskeby bönehus i Vörå. Vöråfotografen Erik Hägglund tog vid tillfället ett fotografi som visar den talrika menigheten utanför bönehuset. Bilden har blivit använd rätt ofta för att illustrera hur stora skaror som förr i tiden slöt upp kring de evangeliska bönehusen.

I år har det alltså gått 100 år sedan bilden blev tagen. Därför tänkte vi hålla en samling i Koskeby bönehus lördagen den 5.9.2020!

Den tänkta gruppfotograferingen är uppskjuten men vi inbjuder fortfarande till servering utomhus vid bönehuset, med grillkorv, kaffe m.m. och sångstund kl 18. (Blir vi fler än 50 personer flyttas själva sångstunden till Vörå kyrka. Fotograferingen genomförs i stället nästa år!)

Det är aktuellt att i år förnya plåttaket på Koskeby bönehus vilket är ett kostsamt projekt. Kvällens kollekt skall därför gå till takprojektet. Gåvor kan också ges via MobilePay nr 11290.

Möt upp också längre ifrån!

Tomas Klemets