Med anledning av samhällets restriktioner på grund av den pågående coronapandemin kommer bibelhelgen i Nykarleby 17-19.10.2020 att ljudstreamas enligt följande:

Lördag 17.10 kl. 19 Kvällsmöte i Pensala bönehus med temat Varför ska jag tro på Jesus? Medverkande är Simon Jern och det blir sång av karasträngbandet och sångstund med Martin Klemets. Samlingen streamas på SLEF:s kanal, http://85.134.34.93:8000/players/slef/index.html.

Söndag 18.10 kl. 10 Högmässa i Jeppo kyrka med temat Tro och otro. Medverkande är Simon Jern (predikant), Mats Edman (liturg) och Mikaela Lönnqvist (kantor). Samlingen streamas på församlingens kanal, http://85.134.34.93:8000/players/jeppo/index.html.

Måndag 19.10 kl. 19 Kvällsmöte i Nykarleby med temat Trons hövding och fullkomnare. Medverkande är Simon Jern, Mats Edman och sångprogram av Johanna och Samuel Erikson. Samlingen streamas på SLEF:s kanal, http://85.134.34.93:8000/players/slef/index.html.

Arr. SLEF:s avdelningar i Jeppo, Nykarleby och Pensala samt Nykarleby församling