Mässa i Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1 Vasa, sö 1.11.2020 kl. 12. Liturg och predikant är Leif Erikson och kantor är Niklas Lindvik. P.g.a. rådande restriktioner är högst 50 personer tillåtna att delta i mässan. Säkerhetsavstånd och handhygien etc. skall också iakttas!

Ingen servering.

Streamas direkt med ljud via denna länk.